Reklama
 
Blog | Tomáš Feřtek

Zápisné? Bez peněz na vysokou nelez!

Myslel jsem si, že nápad se zápisným, tedy těmi zhruba třemi tisíci, které by se platily na začátku každého semestru, je typickým chaotickým úkrokem už bývalého ministra školství. Jestliže tohle mimořádně nešťastné opatření opravdu převezme i Nečasova vláda po rozpadu Věcí veřejných, udělá to nejhorší, co může, nejen z hlediska studentů, ale i pravicové politiky v oblasti vzdělávání.  A to bez ohledu na to, jestli budou volby v červnu, nebo až za dva roky.

Studenti říkají, že zápisné je jen maskované školné. Možná to myslí tak, že školné je to nejsprostší slovo, které znají, a tohle není o nic lepší.  Vidím to jinak. Školné mi dlouhá léta přišlo jako jednoznačně dobrý nápad a i když protiargumentů a mých vlastních pochybností postupně přibývalo, pořád bych o jeho zavedení uvažoval. Zato zápisné mi přijde nemravné a asociální bez jakýchkoli pochybností.

Na po léta debatovaném školném bylo totiž podstatné, že bylo součástí čehosi, co se nazývalo „zákon o finanční pomoci studentů“. Ten obnášel převedení státní podpory (daňové úlevy, přídavky), kterou dostávají rodiče, přímo na studenta, zavedení studijních grantů, případnou možnost státní půjčky a také školné. Některý student by půjčku nepotřeboval, protože by mu přispěli rodiče, jiný by si byl schopen při studiu vydělat, dalšímu by půjčka umožnila řešit obtížnou situaci. Systém by v principu a za zvýšených nákladů státu mohl fungovat i bez školného a umožňoval by studentům se existenčně osamostatnit.

Takový zákon považuji za rozumný, protože v principu snižuje sociální bariéry a usnadňuje studentům život. Tento bod byl ve volebním programu ODS i TOP09. Věci veřejné se zmiňovaly jen o odloženém školném.

Reklama

A realita? Půjčky ani školné uzákonit nestihneme, tak zavedeme zápisné. Tedy ke všem nákladům, které studium na vysoké škole dnes představuje (nejčastěji se udává 8 až 10 000 měsíčně), přibude šest sedm tisíc ročně. To znamená jen další zvýšení závislosti na rodičích, pokud vůbec ještě mají nějaké volné peníze a mohou pomoci, a jasné zvýšení bariéry pro ty chudší. Žádná pomoc, žádná inovace, jen růst nákladů.

Proč je to špatně i z hlediska pravověrné pravicové politiky? Protože po tomhle názorovém veletoči v budoucnosti jakákoli pravicová vláda bude veřejnosti jen těžko vysvětlovat, že školné není asociální, protože… Pokaždé se jí jako bumerang vrátí zápisné – typický krok, kde dává vláda přednost zalepení díry v rozpočtu před systémovým řešením. Žádný nápad, jen z bezradnosti natažená ruka k těm, co žádné vlastní peníze nemají. Od začátku špatně.

 

P.S. I školští experti TOP09 a ODS jsou nad zápisným rozpačití a do jisté míry říkají to, co je tu napsáno výše. S dodatkem, že zápisné bude jen dočasné opatření. Jenže to si za pár let nebude pamatovat nikdo.  Ale heslo Bez peněz na vysokou nelez!  si snadno zapamatuje každý.