Reklama
 
Blog | Tomáš Feřtek

VHP píše CeHOPPovi aneb tlačil CERMAT na hodnotitele písemných prací?

 

Ředitel CERMATu Pavel Zelený byl sice včera odvolán, to ale nic nemění na tom, že je třeba dořešit jednu zásadní otázku spojenou s důvěryhodností maturit. Je nebo není pravda, že vedení CERMATu měnilo během opravování písemek kritéria i míru přísnosti hodnocení a že tlačilo na hodnotitele, aby byli přísnější na ty, kteří byli na hranici propadnutí? Přečtěte si, co se píše v mailové korespondenci CERMATu.

 

S tímto tvrzením přišla ředitelka gymnázia v Čakovicích Daniela Hochmanová (čtěte ZDE a poslouchejte ZDE) a potvrdili mi ho i další hodnotitelé. Na druhé straně jiní hodnotitelé píší, že na ně nikdo žádný nátlak nečinil (například ZDE) a exředitel Pavel Zelený to označil za nesmysl a celou věc vysvětloval tím, že trenér jednotlivé hodnotitele upozorňoval na nedostatky v hodnocení právě proto, aby byla zvýšena objektivita. Dá se to nějak rozsoudit?

Nejdřív vysvětlení systému. Nad opravami písemek bděla metodička v Cermatu, která vydávala trenérům pokyny, jak při hodnocení postupovat. V terénu pak byli hodnotitelé rozdělení do skupin po dvaceti, každá skupina měla svého trenéra – vedoucího. Ten mohl do jejich protokolů nahlížet, případně je vybízet k nějaké korekci. V ústředí byla také skupina analytiků, která kontrolovala celková čísla, tedy jak výsledky písemek vycházejí v globálním pohledu.

Někteří hodnotitelé tvrdí, že zpočátku, kdy se hodnotily písemky z gymnázií, byli vybízeni k velké přísnosti, pak se ale začalo ukazovat, že hrozí příliš velký počet neúspěšných. Proto upravoval CERMAT očekávání u jednotlivých zadání – to údajně pomohlo spíše odborným školám. Zároveň byli hodnotitelé vyzýváni, aby přehodnocovali písemky na hranici úspěšnosti a ubrali bod, aby písemka neprošla.

Reklama

Mělo to být kvůli tomu, aby se odstranil „schod“ mezi 11 a 12 body, mezi úspěchem a neúspěchem. Ten se projevil už loni a CERMAT si ho vyložil jako snahu učitelů ve školách pomáhat svým žákům. Také proto se zavedlo centrální hodnocení, bylo by tedy hloupé, aby to letos vyšlo stejně.

To všechno jsou skutečnosti, které může důsledně prozkoumat až ministerská komise, pokud bude mít přístup ke všem podkladům. Některé věci lze ale posoudit už teď.

Cituji z mailu, který byl poslán z vedení CERMATu trenérům týmů, někteří z nich ho pak takto interpretovali hodnotitelům. Na vysvětlenou: VHP je vedoucí hodnocení předmětu, tedy nadřízený trenéra hodnotitelů, CeHOPP – centrální hodnotitel písemných prací – tedy to, čemu se běžně říká hodnotitel, PP je písemná práce, cut off je hranice propadnutí.

Citace:  Čeho si všimli analytici: Po opakovaných upozorněních na to, že nenecháváme projít PP, které by projít měly, nastává – sice nijak dramaticky – opačný problém. Vkládáme do hodnocení více subjektivity, zejména u PP, které jsou hraniční – 11/12, tam se více přikláníme k 12.

Komentář: Text potvrzuje, že impulz ke změně nevyšel od trenérky týmu, která nahlíží do hodnocení svých lidí, jak tvrdil pan Zelený, ale z centra.

Citace: VHP některé PP, které byly nad cut off, přehodnotila tak, že neprojdou. Hodnotitelé by si ještě měli znova projít práce na 12 bodů. … Jestliže je přehodnocení třeba udělat neprodleně (balíček expiruje), pak VHP již nezadá přehodnocení Vám, ale tyto PP odebere a přiřadí sobě. Tím se automatiky přiřadí její počet bodů a komentář ke konkrétní PP.

Komentář: Do hodnocení zasahoval o své vůli někdo nad úrovní trenéra hodnotitelů a rozhodoval podle svého.

Citace:  …pokud nastanou případy, kdy se bude muset přehodnocovat velký počet PP někoho konkrétního, pak PP budou odebrány bez náhrady.

Komentář: Hrozba finanční sankce za neuposlechnutí pokynu opravdu existovala.

Na otázku z titulku ať si odpoví každý po svém. Další otázky, které souvisí s letošními písemkami, si můžete přečíst ZDE.

 

Aktualizace 10. 6. 18.30: Protože se v diskusi objevila připomínka k nekorektnosti citací, přepisuji sem ten mail celý.

Čeho si všimli analytici: Po opakovaných upozorněních na to, že nenecháváme projít PP, které by projít měly, nastává – sice nijak dramaticky – opačný problém. Vkládáme do hodnocení více subjektivity, zejména u PP, které jsou hraniční – 11/12, tam se více přikládníme k 12. Máme se opírat skutečně o škálu, jestli je PP skutečně slabá a hodnocení máme opřené o škálu, nehledejte mermomocí bod navíc!  Tyto hraniční PP máme konzultovat. VHP některé PP, které byly nad cut off, přehodnotila tak, že neprojdou. Hodnotitelé by si ještě měli znovu projít práce na 12 bodů.

Jestliže je přehodnocení třeba udělat neprodleně (balíček expiruje), pak VHP již nezadá přehodnocení Vám, ale  tyto PP odebere a přiřadí sobě. Tím se automaticky přiřadí její počet bodů a komentář ke konkrétní PP. Pokud se přehodnocení bude týkat u určitého CeHOPPa několia PP, není problém, tyto práce mu sice zmizí z tabulky, ale zůstávají jeho, bude je mít zaplacené. Ale pokud nastanou případy, kdy se bude muset přehodnocovat velký počet PP někoho konkrétního, pak \pp budou odebrány bez náhrady. Pokud někdo hodnotí tak, že za něj většinu PP musím znovu přehodnotit, pak nebude placen za nekvalitně odvedenou práci.

K těmto případům prý snad docházet nebude, většina lidí hodnotí velmi zodpovědně.